Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti

Referát evidencie a budovania knižničných fondov:

Katarína Chovanová     

Tel.: 043/2633518                                                                                      

VoIP: 41518

E-mail : chovanovajfmed.uniba.sk

 

Referát evidencie a spracovania publikačnej činnosti:

Jana Mazáková

Tel.: 043/2633506 

VoIP: 41506

E-mail: mazakova@jfmed.uniba.sk

 

Referát evidencie a spracovania ohlasov publikačnej činnosti, referát akvizície knižničných fondov: 

Marta Michalcová

Tel.: 043/2633508 

VoIP: 41508

E-mail: michalcovajfmed.uniba.sk

 

Služby:

evidencia publikačnej činnosti 

akvizícia (objednávky knižničných fondov)

spracovanie knižničných fondov

konzultačné služby