Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty, služby

 

 

Juraj Jakubík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 509
41509
043/2633 510, voip:41510

Alena Masláková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 514
122
41514
maslakova@jfmed.uniba.sk

Jana Mazáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Oddelenie evidencie publikačnej činnosti
043/2633 506
126
41506

Marta Michalcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 508
41508

Mgr. Veronika Mikušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 521, 043/2633 509
41521, 41509

Natália Pažitná

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

Milan Šulov

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411
41411, 41507, 41432
41507, 41432

Mgr. Ivana Švrková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Riaditeľka AKAS JLF UK
043/2633 505
0905 752 062
124
41505
Vzdelanie: Bc.:FPV UMB B. Bystrica, odbor: Aplikovaná informatika Mgr.:FMaKD ZU Žilina, odbor: Mediamatika a kulturne dedičstvo Na JLF UK pracuje od roku 2003

Peter Uhrín

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
41103
41432, 043/2633432
[1]