Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty, služby

Riaditeľka knižnice

Mgr. Ivana Švrková

Tel: 043/20633505

VoIP: 505

E-mail: ivana.svrkovauniba.sk

 

<output>

Tel.: 043/2633506 

VoIP: 41506

E-mail:

</output>