Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

E -ZDROJE JLF UK

5MinuteConsult je databáza pre získanie relevantných informácií od vydavateľstva Wolters Kluwer, určená nie len lekárom, ale aj študentom lekárskych fakúlt, pre získanie najnovších poznatkov z medicíny.

Žiadni dvaja pacienti nie sú rovnakí. Témy zahrnuté v databáze 5MinuteConsult podporia vaše klinické rozhodnutia a zlepšia starostlivosť o pacienta. Databáza Vám ponúka viac ako 2 000 chorôb a stavov, s ktorými sa vo svojej praxi môžete stretnúť.

 

5MinuteConsult.com

 

Skúšobný prístup:

Aclands Logo

 

Acland Anatomy: Go to https://www.aclandanatomy.com , more info in the user guide