Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopisy

Medicínske časopisy tvoria nenahraditeľný zdroj odborných informácií pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre študentov lekárskych fakúlt a ostatných škôl so zameraním na medicínu a zdravotníctvo. 

O dostupných odborných slovenských, českých a zahraničných časopisoch vo fonde Akademickej knižnice JLF UK v aktuálnom roku informuje Zoznam časopisov objednaných a dochádyjúcich časopisov do knižnice. 

Zoznam časopisov - rok 2018

Zoznam časopisov - rok 2019

Zoznam časopisov - rok 2020

Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do SR, ponúka prehľad o zahraničných časopisoch v ostatných lekárskych knižniciach na Slovensku.