Obrazová galéria JLF UK v Martine

Stretnutie dekana JLF UK so zamestnancami pri príležitosti významných životných a pracovných jubileí v 1. štvrťroku 2018

foto Šulov
 

Schiweck Weinzierl Koch, life science - Dr. Gerhard Weinzierl

foto Šulov

XVI. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

foto Šulov
 
 

Škola zdravia - MKM

foto MKM
 
 

Veľkonočná muška 2018

foto Šulov

XXIII. Šubjakov deň

foto Šulov
 

Výstava kníh autorov JLF-UK v Martine

foto Šulov

Súťaž mladých onkológov 2018

foto Uhrín

Prezentácia novej vysokoškolskej učebnice - Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

foto Šulov
 
 

I. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

foto Šulov
 

XXII. FAKULTNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

foto Šulov

Kurz metodológie vedeckej práce na JLF UK 2018

foto Uhrín
 

CEVED - Skúsenosti s certifikáciou a akreditáciou z praxe

foto Šulov
 

Deň otvorených dverí - JLF UK

foto Šulov
 

Biomedicína 21.storočia

foto Šulov, Uhrín
 

Seminár - Biomedu

foto Uhrín

Ceved - Veľká novela v právach

foto Uhrín
 

UTV - návšteva v simulačnom centre

foto Šulov
 

Slávnostné vianočné postátie

foto Šulov

Seminár Biomedu

foto Uhrín

Odborná prednáška - divízia Molekulová medicína

foto Uhrín
 
 

12.Slovenský pediatrický kongres - 49.Galandove dni

foto Šulov
 
 

Medgames 2017

foto Šulov

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR – celoslovenský workshop

foto Uhrín
 

Zlatá promócia absolventov LFUK 1967

foto Uhrín

Martinský deň cievnej chirurgie - krst knihy

foto Šulov
 

Seminár BioMedu - Divízia molekulová medicína

foto Uhrín

14. Vedecká konferencia doktorandov JLF UK

foto Uhrín

Slávnostná imatrikulácia

foto Uhrín

Seminár BioMedu - Divízia Respirológia

foto Uhrín
 

4. svetový deň trombózy

foto Uhrín
 

CEVED - Možnosti štipendií do zahraničia

foto Šulov
 

Návšteva bieloruských partnerov v Martinskom biomedicínskom centre

foto Šulov
 
 

IX.Haľákové dni

foto Šulov
 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

foto Uhrín
 
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017