Obrazová galéria JLF UK v Martine

I. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

foto Šulov
 

XXII. FAKULTNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

foto Šulov

Kurz metodológie vedeckej práce na JLF UK 2018

foto Uhrín
 

CEVED - Skúsenosti s certifikáciou a akreditáciou z praxe

foto Šulov
 

Deň otvorených dverí - JLF UK

foto Šulov
 

Biomedicína 21.storočia

foto Šulov, Uhrín
 

Seminár - Biomedu

foto Uhrín

Ceved - Veľká novela v právach

foto Uhrín
 

UTV - návšteva v simulačnom centre

foto Šulov
 

Slávnostné vianočné postátie

foto Šulov

Seminár Biomedu

foto Uhrín

Odborná prednáška - divízia Molekulová medicína

foto Uhrín
 
 

12.Slovenský pediatrický kongres - 49.Galandove dni

foto Šulov
 
 

Medgames 2017

foto Šulov

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR – celoslovenský workshop

foto Uhrín
 

Zlatá promócia absolventov LFUK 1967

foto Uhrín

Martinský deň cievnej chirurgie - krst knihy

foto Šulov
 

Seminár BioMedu - Divízia molekulová medicína

foto Uhrín

14. Vedecká konferencia doktorandov JLF UK

foto Uhrín

Slávnostná imatrikulácia

foto Uhrín

Seminár BioMedu - Divízia Respirológia

foto Uhrín
 

4. svetový deň trombózy

foto Uhrín
 

CEVED - Možnosti štipendií do zahraničia

foto Šulov
 

Návšteva bieloruských partnerov v Martinskom biomedicínskom centre

foto Šulov
 
 

IX.Haľákové dni

foto Šulov
 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

foto Uhrín
 
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017