Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obrazová galéria JLF UK v Martine 2020

Kurz medicínskeho vzdelávania

foto Uhrín
 
 

Kurz metodológie vedeckej práce

foto Uhrín
 
 

96.Fyziologické dni

foto Šulov, Uhrín
 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte

foto Šulov
 
 

Spolupráca SVC a Slovenský zväz zdravotne postihnutých - návšteva simulačného centra 2

foto Šulov
 

UTV - návšteva simulačného centra

foto Šulov
 

Adventné stretnutie 2019 - uvedenie knihy o JLF UK v Martine pri príležitosti 50.výročia

foto Šulov
 
 

Beánie

foto Uhrín
 
 

Vzdelávam sa na Slovensku

foto Uhrín
 

#MYSMEEU

foto Uhrín

51. celoslovenská pediatrická konferencia - Galandove dni

foto Uhrín
 

Spomienkové stretnutie k novembru 1989

foto Šulov
 
 

Deň otvorených dverí

foto Uhrín, Šulov
 

Medgames 2019

foto Uhrín
 
 

Zlatá promócia absolventov 1969

foto Uhrín
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017

2018