Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obrazová galéria JLF UK v Martine 2020

UTV - Návšteva simulačného centra

foto Šulov
 

Adventné stretnutie 2019 - uvedenie knihy o JLF UK v Martine pri príležitosti 50.výročia

foto Šulov
 
 

Beánie

foto Uhrín
 
 

Vzdelávam sa na Slovensku

foto Uhrín
 

#MYSMEEU

foto Uhrín

51. celoslovenská pediatrická konferencia - Galandove dni

foto Uhrín
 

Spomienkové stretnutie k novembru 1989

foto Šulov
 
 

Deň otvorených dverí

foto Uhrín, Šulov
 

Medgames 2019

foto Uhrín
 
 

Zlatá promócia absolventov 1969

foto Uhrín
 

Hudobná biografia Karola Duchoňa "Zem pamätá" pre JLF UK

foto Uhrín
 

Návšteva prezidentky SR na JLF-UK

foto Šulov, Uhrín
 

Vedecká konferencia doktorandov

foto Uhrín
 

Koncert Cantica Collegium Musicum a Trnavského orchestra pri príležitosti 50. výročia založenia JLF

foto Šulov
 
 

Slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov v akademickom roku 2019/2020

foto Uhrín
 

Slávnostná imatrikulácia v akademickom roku 2019/2020

foto Uhrín

2. ročník IHC seminára v Martine zameraný na IHC a FISH problematiku - CEVED

foto Uhrín

Fakultná kvapka krvi

foto Šulov
 
 

X. Haľákové dni

foto Šulov
 

6. sv. deň trombózy

foto Šulov

Slávnostná sv. omša s organovým koncertom Musica Temporis

foto Uhrín
 
 

Doplňujúce voľby do akademického senátu

foto Uhrín
 

50. výročie samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine časť 2.

foto Šulov
 
 

Fotovýstava 50 výročie - Aula Magna

foto Uhrín
 
 

50. výročie samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine časť 1.

foto Uhrín

CEVED - Workshop Pfizer

foto Šulov
 

Detská univerzitka

foto Uhrín

Slávnostné promócie - Všeobecné lekárstvo

foto Uhrín
 
 

Slávnostné promócie - Všeobecné lekárstvo zahraniční študenti

foto Uhrín
 
 

Slávnostné promócie - UTV

foto Uhrín

Slávnostné promócie - Verejné zdravotníctvo

foto Uhrín
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017

2018