Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obrazová galéria JLF UK v Martine 2019

Týždeň slovenských knižníc 2019

foto Šulov
 

XXIII. Fakultná vedecká konferencia

foto Šulov

Kurz Metodológie vedeckej práce doktorandov 2019

foto Uhrín

Deň otvorených dverí

foto Šulov

Stretnutie dekana JLF UK so zamestnancami pri príležitosti významných životných a pracovných jubileí

foto Uhrín

Najmodernejšie možnosti edukácie a prezentácie vedeckého výskumu. Interaktívna knižnica. (3D, VR, AR, ISA)

foto Uhrín
 
 

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné postátie 2018

foto Šulov
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017

2018