Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Obrazová galéria JLF UK v Martine 2019

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné postátie 2018

foto Šulov
 

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017

2018