Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

O nás

Súčasný názov AKAS (Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko) vznikol zlúčením pracovísk Akademickej knižnice a fotolaboratória a audiovizuálneho strediska v roku 2012.
Fotolaboratórium a stredisko audiovizuálnej techniky (FLAB) vzniká už od roku 1962 externe ešte ako pracovisko OÚNZ a následne od 1.9.1965 ako samostatné fakultné pracovisko umiestnené v priestoroch vysokoškolského internátu na Novomeského ulici i na Malej Hore.

Poslaním FLAB bolo a stále zostáva, napomáhať potrebám výučby, výskumu a prezentácie Jeseniovej lekárskej fakulty. V prvých desaťročiach sa zhotovovali desaťtísíce fotokópií a mikrofilmov odbornej literatúry ročne, postupným vývojom sa prispôsobuje technickému rozvoju a príchodom xerografie sa získala možnosť podstatne zvyšovať kvalitu i množstvo prednáškových diapozitívov. S príchodom a zavedením počítačovej techniky sa zvýšila aj kvalita výstupov a tešilo nás, že i z medzinárodných kongresov prichádzali naši účastníci s ocenením za kvalitu obrazovej prezentácie. Zavedením multimediálnej projekcie došlo postupne k útlmu klasickej prezentácie diapozitívov. Prednášky sa vyrábali na počítačovej technike a následne premietali pomocou multimediálnej techniky. Značne zmeny prinieslo i zavedenie videotechniky. Náročná výroba klasických celuloidových filmov a premietanie na komplikovaných premietačkách sa nahradila pohotovou kamerovou technikou s veľkoplošnými videoprojektormi, ktoré boli inštalované vo všetkých hlavných prednáškových učebniach fakulty. Rozvoj fakulty a nástup nových technológií umožňuje flexibilitu prednášok z ľubovolného miesta. V rámci projektu Vybudovanie informačnej infraštruktúry, stredisko získalo množstvo techniky, ktorá sa aktívne využíva na prezentáciu a tvorbu prednášok.