Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

studjfmed.uniba.sk

Dekanát JLF UK
Malá hora 4A – prízemie
036 01 Martin

  1. BEF Vzdelávanie na Univerzite tretieho veku pri JLF UK v Martine - prínos k aktívnemu starnutiu a kvalite života / J. Buchancová ... [et al.]
    In: Univerzita tretieho veku miesto inšpirácie a vzájomného učenia. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia UTV v Košiciach. - ISBN 978-80-553-2847-8. - Košice : TU, 2017. - S. 13-21