Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát organizácie práce a rozvoja fakulty

 1. ABA Genetic Alterations of Glioblastoma / R. Richterová, B. Kolarovszki
  In: Neurooncology : newer developments [elektronický zdroj]. - ISBN 978-953-51-2426-9. - Rijeka : Intech, 2016. - S. 83-108 [3,1AH] [online]
 2. ABA Neurochirurgia v detskom veku / Branislav Kolarovszki ... [et al.]
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 3. - ISBN 978-80-7228-747-5. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 280-388
 3. ABC Transcranial doppler ultrasonography in the management of neonatal hydrocephalus / B. Kolarovszki, M. Zibolen
  In: Hydrocephalus. - ISBN 978-953-51-0162-8. - Rijeka : InTech, 2012. - S. 131-152
 4. ADC Metabolomic profiling of blood plasma in patients with primary brain tumours: Basal plasma metabolites correlated with tumour grade and plasma biomarker analysis predicts feasibility of the successful statistical discrimination from healthy subjects - a preliminary study / Eva Baranovičová ... [et al.]
  In: IUBMB Life [elektronický dokument]. - Roč. 71 (2019), s. [1-9] [print]
 5. ADC Arteriovenous malformation of vein of Galen as a rare non-hypoxic cause of changes in fetal heart rate pattern during labor / K. Biringer ... [et al.]
  In: Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. - Roč. 42, č. 3 (2016), s. 346-349
 6. ADC Assessment of renal circulation in small for gestational age and appropriate for gestational age term newborns: a prospektive study / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Journal of Clinical Ultrasound. - Roč. 36, č. 4 (2008), s. 200-203
 7. ADC The assessment of intracranial dynamics by transcranial Doppler sonography in perioperative period in paediatric hydrocephalus / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 287, č. 2 (2013), s. 229-238
 8. ADC Apoptosis-related gene expression in tumor tissue samples obtained from patients diagnosed with glioblastoma multiforme / E. Blahovcová... [et al.]
  In: International Journal of Molecular Medicine. - Roč. 36, č. 6 (2015), s. 1677-1684
 9. ADC Heart Rate Variability in Newborns / K. Javorka ... [et al.]
  In: Physiological Research. - Roč. 66, Suppl. 2 (2017), s. S203-S214
 10. ADD Most frequent molecular and immunohistochemical markers present in selected types of brain tumors / R. Richterová... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 33, č. 3 (2014), s. 259-279
 11. ADE Hodnotenie klinických príznakov intrakraniálnej hypertenzie vo vzťahu k indikácii drenážneho výkonu u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 63, č. 10 (2008), s. 521-527
 12. ADE Kontinenčné poruchy pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice / J. De Riggo... [et al.]
  In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - Roč. 78, č. 1 (2011), s. 67-70
 13. ADE Sledovanie dopplerovských parametrov prúdenia krvi v a. pericallosa u novorodencov s hydrocefalom pred drenážnym výkonom a po drenážnom výkone / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 61, č. 11 (2006), s. 627-632
 14. ADE Measurement of the blood flow velocity in the pericallosal artery of children with hydrocephalus by transcranial Doppler ultrasonography - preliminary results / J. De Riggo ... [et al.]
  In: Biomedical Papers. - Roč. 151, č. 2 (2007), s. 285-289
 15. ADE Early postnatal changes in superior mesenteric artery blood flow velocity in healthy term infants / K. Maťašová ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 28, č. 6 (2007), s. 822-825
 16. ADE Usage of Stent-Assisted Coiling Technique with Atlas Stent for Middle Cerebral Artery Aneurysm with Branch Originating from Aneurysm Sac / K. Zeleňák ... [et al.]
  In: Annals of Neurodegenerative Disorders [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2017), nestr. [3 s.] [online]
 17. ADE Changes in heart rate variability in a premature infant with hydrocephalus / Z. Uhríková... [et al.]
  In: American Journal of Perinatology Reports. - Roč. 2, č. 1 (2012), s. 1-4
 18. ADE Secondary (Duret) brainstem haemorrhage may not always represent a fatal event review of literatire and report of four cases / Martin Hanko ... [et al.]
  In: Romanian Neurosurgery. - Roč. 33, č. 2 (2019), s. 166-173
 19. ADF Postkomočný syndróm / Š. Sivák... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 10, č. 3 (2015), s. 142-146
 20. ADF Minimal assess spinal technologies (MAST) fusion procedures for the treatment of the degenerative lumbar spine a part of multicentral prospective study / A.H. Khoshab... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 33-38
 21. ADF Manažment novorodeneckého a detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 41-44
 22. ADF Indikácia drenážneho výkonu u novorodencov s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 10, č. 1 (2006), 9-11
 23. ADF Rizikové faktory v rozvoji syndrómu náhleho úmrtia dojčiat / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 6 (2006), s. 352-354
 24. ADF Využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 325-328
 25. ADF Etiopatogenéza a biomechanika detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 84-87
 26. ADF Sledovanie intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 132-135
 27. ADF Možnosti operačnej liečby detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, č. 5 (2006), s. 281-284
 28. ADF Dorzálna rizotómia - chirurgická deaferentácia močového mechúra / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 106-110
 29. ADF Využitie vlhkej terapie v neurochirurgii / D. Karasová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 7, suppl. (2010), s. 3-5
 30. ADF In vitro proton magnetic resonance spectroscopy used in differential diagnosis of meningioma / P. Bahník ... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 16-20
 31. ADF Efficiency and limitations of decompressive craniectomy in patients after traumatic brain injury - preliminary results / Hanko, M., Richterová, R., Kolarovszki, B.
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 32-38
 32. ADF Zmena výšky krčného pohybového segmentu po implantácii ukotvenej klietky / René Opšenák ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 14, č. 1 (2019), s. 20-23
 33. ADF Dehiscencia po operácii krčnej chrbtice / D. Karasová, B. Kolarovszki
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 105-112 [online]
 34. ADF Anatómia cauda equina / M. Benčo ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 47-48
 35. ADM Cytokine expression in human intervertebral disc: local distribution and comparison of cytokine levels in normal and herniated lumbar intervertebral discs / Martin Benčo ... [et al.]
  In: Trace elements and electrolytes. - Roč. 35, č. 3 (2018), s. 117-123
 36. ADM Early postoperative complications after elective degenerative lumbar spine surgery in elderly patients / Pavol Snopko ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 4 (2018), s. 450-456
 37. ADM Klinické výsledky krčnej diskektómie a fúzie ukotvenou klietkou - prospektívna štúdia so sledovaním 24 mesiacov / René Opšenák ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. 6 (2018), s. 669-677
 38. ADM Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a intersomatickej fúzii / R. Opšenák ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 71, č. 2 (2017), s. 150-155
 39. ADM Spinal Gossypiboma 20 years after Lumbar Discectomy - a Case Report / R. Opšenák ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 79, č. 6 (2016), s. 715-718
 40. ADM Dysphagia after anterior cervical discectomy and interbody fusion - prospective study with 1-year follow-up / René Opšenák ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 98, č. 3 (2019), s. 115-120
 41. ADM Subsidence of anchored cage after anterior cervical discectomy / René Opšenák ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 5 (2019), s. 356-361
 42. ADN BH3 inhibitor ABT-737, but not BH31-1, triggers death of neuroblastoma SH-SY5Y and glioma T98G cells / Katarína Dibdiaková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 60, č. 2 (2018), s. 35-41
 43. ADN Hodnotenie hemodynamických zmien mozgovej cirkulácie u novorodencov s hydrocefalom / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 11 (2014), s. 442-447
 44. AEC Primary Brain Tumors in Childhood / Romana Richterová, Branislav Kolarovszki
  In: Brain Tumors : an uptade. - ISBN 978-1-78923-556-2. - .Londýn : Intech, 2018. - S. 125-133
 45. AEC Cerebral Hemodynamics in Pediatric Hydrocephalus: Evaluation by Means of Transcranial Dopller Sonography / Branislav Kolarovszki
  In: Highlights on Hemodynamics. - ISBN 978-1-78923-793-1. - Londýn : Intech, 2018. - S. 45-56 [1,2 AH]
 46. AED Vrodené vývojové chyby dýchacích ciest u novorodencov / M. Hanula... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 100-102
 47. AED Diabetes of injury v urgentnej a intenzívnej medicíne / P. Ďurdík... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 185-197
 48. AED Detský hydrocefalus ako akútny stav / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 198-202
 49. AED Cudzie telesá v gastrointestinálnom trakte / M. Molnár... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny. - ISBN 978-80-970205-8-3. - Nitra : Inštitút zdravotníckeho vzdelávania, 2009. - S. 202-207
 50. AED Mapovanie metabolických zmien v glioblastómoch in vivo pomocou protónovej MR spektroskopie / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe 1. - ISBN 978-80-89694-41-9. - Turany : P + M, 2018. - S. 83-87
 51. AED Neinvazívne in-vivo mapovanie MR-parametrov pri diagnostike intrakraniálnych nádorov / Petra Hnilicová ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 38-42
 52. AED "Diabetes of injury" u kriticky chorých detských pacientov / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 177-180
 53. AED Menežment dieťaťa s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii 9. - ISBN 978-80-88866-49-7. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007. - S. 82-84
 54. AED Intrakraniálna dynamika novorodeneckého hydrocefalu / B. Kolarovszki, H. Kolarovszká
  In: Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - ISBN 978-80-89544-01-1. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. - S. 95-100
 55. AED Porovnanie celkového metylačného statusu v nádorovom tkanive mozgu a periférnej krvi pacientov / E. Blahovcová... [e al.]
  In: Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových ochorení [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-89-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 15-20 [online]
 56. AEG In vitro 1H magnetic resonance spectroscopy differences between human brain tumours / D. Dobrota ... [et al.]
  In: Journal of Neurochemistry. - Roč. 94, Suppl. 2 (2005), s. 122
 57. AFD Expresia génov asociovaných s apoptózou v ľudských glioblastómových tkanivách / E. Blahovcová ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2016 : zborník prednášok. - ISBN 978-80-971621-1-5. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2016. - S. 86-90
 58. AFD Porovnanie vybraných dopplerovských parametrov centrálnej a intraparenchýmovej renálnej cirkulácie hypotrofických a eutrofických novorodencov / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 104-111
 59. AFD Zmena vybraných parametrov dopplerovskej krivky a.pericallosa počas kompresívneho testu na prednej fontanele u dojčiat a batoliat s hydrocefalom pred drenážnym výkonom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 112-117
 60. AFD Meranie a hodnotenie krvného tlaku v detskom veku / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-37-5. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2005. - S. 167-174
 61. AFD Hodnotenie toku krvi a.pericallosa u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom transkraniálnou dopplerovskou sonografiou / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 57-60
 62. AFD Hydrocefalus - komplikácie ventrikuloperitoneálneho shuntu / S. Nosáľ ... [et al.]
  In: Diagnostika a terapia v pediatrii. - ISBN 80-88866-31-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2004. - S. 115-119
 63. AFG Zmeny variability srdcovej frekvencie u predčasne narodeného novorodenca s hydrocefalom pred a po drenážnom výkone / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. - ISBN 978-80-87562-61-1. - Plzeň : BOS.org, 2016. - S. 49
 64. AFG Zmena výšky krčného pohybového segmentu po implantácii ukotvenej klietky / René Opšenák ... [et al.]
  In: 16. kongres České a Slovenské spondylochirurgickej společnosti. - ISBN 978-80-87562-82-6. - Ústi nad Labem : BOS.org, 2018. - S. 51-51
 65. AFG MR spektroskopické vyšetrenie mozgu s vysokým rozlíšením a kvantifikáciou metabolitov u pacientov so suspektnou tumoróznou léziou / Martin Števík ... [et al.]
  In: 41. český radiologický kongres. - ISBN 978-80-7471-242-5. - Olomouc : Solen, 2018. - S. 22-23
 66. AFG Hyperglycemia is closely associated with the severity of ARDS in children / P. Ďurdík... [et al.]
  In: 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. - Paris : [s.n.], 2011. - S. 374
 67. AFG Sledovanie dopplerovských parametrov prúdenia krvi v a. pericallosa u novorodencov s hydrocefalom pred a po drenážnom výkone / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 69/102, suppl. (2006), s. 34
 68. AFG Hyperglycemia & endash; the marker of illness severity in critically ill children / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatric critical care medicine. - Roč. 8, č. 3 (suppl.) (2007), s. A291-A292
 69. AFG Frontobazálne poranenia u bicyklistov / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Kuncův memoriál 2004. - Praha : [s.n.], 2004. - S. 12
 70. AFG Výskyt a lokalizácia poranenia mozgu u cyklistov / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Kuncův memoriál 2004. - Praha : [s.n.], 2004. - S. 13
 71. AFG Biomechanics of degenerative lumbar spine. The role of disc degeneration, facet joint osteoarthrosis and subluxation, ligamentum flavum hypertrophy in the stability of degenerative lumbar spine / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: First Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors with international participation. - Pleven : [s.n.], 2002. - S. 60-61
 72. AFG Biomechanics of degenerative lumbar spine. The role of disc degenerative, facet joint osteoarthrosis and subluxation, ligamentum flavum hypertrophy in the stability of degenerative lumbar spine / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: 11th European Students' Conference at the Charité. Abstract book. - Berlin : Humbolt University, 2000. - S. 206
 73. AFG Dysfágia po prednej krčnej diskektómii a implantácii klietky s integrovanou dlahou / R. Opšenák... [et al.]
  In: Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti. - ISBN 978-80-87562-41-3. - Ústi nad Labem : BOS, 2015. - S. 47
 74. AFG Klinické výsledky krčnej diskektómie a fúzie: prospektívna štúdia so sledovaním 12 mesiacov / R. Opšenák ... [et. al.]
  In: 14. Kongres české a slovenské spondylochirurgické společnosti. - ISBN 978-80-87562-55-0. - Olomouc : Fakultní nemocnice, 2016. - S. 19
 75. AFG Purulentná ventrikulitída s hydrocefalom kazuistika / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Brno : [s.n.], 2009. - S. 5-6
 76. AFG Využitie vlhkej terapie v hojení komplikovanej rany / D. Karasová... [et al.]
  In: Hojení ran. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 56
 77. AFG Drenážne operácie hydrocephalu u nedonosených novorodencov / R. Borská ... [et al.]
  In: 49. sjezd dětských chirurgů "Perspektívy dětské chirurgie v 21. století". - Brno : [s.n.], 2003. - S. 40
 78. AFG Zanorenie ukotvenej klietky po prednej krčnej disektómii a fúzii / René Opšenák ... [et al.]
  In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87562-71-0. - Ústi nad Labem : BOS.org, 2017. - S. 62-62
 79. AFG Decompressive craniectomy in patients with traumatic brain injury - effectivity and limitaions / Martin Hanko, Branislav Kolarovszki
  In: 7. studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-912-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. - S. [1-1]
 80. AFG Magnetic resonance spectroscopy and its role in diagnosis of brain tumor case report / R. Richterová... [et al.]
  In: NEURONUS 2012. - Krakow : Jagiellonian University, 2012. - S. 48
 81. AFG Atlas stent assisted coiling of unruptured middle cerebral artery aneurysms / K. zeleňák ... [et al.]
  In: Interventional Neuroradiology [elektronický zdroj]. - Roč. 23, S1 (2017), s. 190 [online]
 82. AFG Pooperačné komplikácie u pacientov vo veku nad 60 rokov po chirurgickej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice / Pavol Snopko ... [et al.]
  In: Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti : joint meeting with SINch (Italian Society of Neurosurgery). - ISBN 978-80-87562-79-6. - Ústi nad labem : BOS.org, 2018. - S. 51-51
 83. AFG Rizikové faktory incidentálnej durotómie počas chirurgickej liečby degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice u pacientov nad 60 rokov / Pavol Snopko ... [et al.]
  In: 16. kongres České a Slovenské spondylochirurgickej společnosti. - ISBN 978-80-87562-82-6. - Ústi nad Labem : BOS.org, 2018. - S. 69-69
 84. AFH Spondylolistéza dolného lumbálneho segmentu ako príčina radikulárneho syndrómu / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 20
 85. AFH Kontinenčné poruchy po poranení miechy a ich liečba / M. Benčo... [et al.]
  In: 6. Stretnutie Spinálnych jednotiek a Spinálnych rehabilitačných jednotiek. - Bratislava : SZU, 2009. - S. 26
 86. AFH Sledovanie výskytu polymorfizmov vybraných génov u pacientov s mozgovými nádormi / R. Richterová... [et al.]
  In: Drobnicov memoriál. - ISBN 978-80-970164-5-6. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 2013. - S. 58
 87. AFH Our experiences with MR spectroscopy in brain tumours / R. Richterová... [et al.]
  In: 7th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. - ISBN 978-80-263-0388-6. - Prešov : Eurodosprint, 2013. - S. 90
 88. AFH Indikácia drenážneho výkonu u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 9, č. 1 (2008), s.16-17
 89. AFH Atlanto axiálna dislokácia. Naše riešenia / J. De Riggo ... [et al.]
  In: IV. sympózium neurológov a neurochirurgov. - Michalovce : Nemocnica Štefana Kurulu, 2004. - [S. 1]
 90. AFH Assessment of cerebral blood flow in newborns and infants with hydrocephalus by means of transcranial Doppler sonography / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: 4th Congress of the Slovak Neurosurgical Society. - Bratislava : Slovenská neurologická spoločnosť, 2008. - S. 55
 91. AFH Chronotropná regulácia činnosti srdca fyziologických a patologických nedonosených novorodencov / K. Javorka ... [et al.]
  In: Srdce, mozog, cievy: od normálnej k patologickej fyziológii. - ISBN 978-80-971699-7-8. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 35
 92. AFH Differences between various types of human brain tumors revealed by in vitro 1H-magnetic resonance spectroscopy / D. Dobrota ... [et al.]
  In: Journal of Alzheimer's Disease. - Roč. 6, č. 6 (2004), s. 552-553
 93. AFH Využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v menežmente detského hydrocefalu / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S6 (2008), s. 20
 94. AFH Transkriptomické profilovanie nádorových buniek mozgu: personalizácia a vplyv selektívných inhibítorov / Jozef Hatok ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 80-80
 95. AFH Risk factors and periprocedural complications of endovascular surgery of intracranial aneurysm / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: EANS 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : [s.n.], 2012. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 96. AFH Toxicita akútnej hyperglykémie u kriticky chorých detí / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 1, S2 (2006), s. S28
 97. AFH Brachytherapy of malignant brain tumors / A. Abou Harb ... [et al.]
  In: 3rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation. - ISBN 80-7097-588-1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005. - S. 32
 98. AFH Limitations of decompressive craniectomy / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: 3rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation. - ISBN 80-7097-588-1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005. - S. 31
 99. AFH Frontobasal trauma - strategy of treatment and reconstruction / J. Šutovský ... [et al.]
  In: 3rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation. - ISBN 80-7097-588-1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2005. - S. 30
 100. AFH Kaudálne defekty medulárnej rúry / J. Šútovský ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 534-535
 101. AFH Endoskopická ventrikulostomia III. mozgovej komory - liečba detského hydrocefalu / J. Šútovský ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 535
 102. AFH Význam hodnotenia mozgovej cirkulácie transkraniálnou dopplerovskou sonografiou v indikácii drenážneho výkonu u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 499
 103. AFH Štruktúra kraniocerebrálnych poranení u detí v našich materiáloch (1994-2004) / A. Abou Harb ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 60, č. 8-9 (2005), s. 452
 104. AFH 1H magnetic resonance spectroscopy in the study and diagnostic protocol of the brain diseases / D. Dobrota ... [et al.]
  In: Folia Medica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-607-1. - Košice : Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 2005. - S. 17
 105. AFH Syndróm multiorgánovej dysfunkcie u detí / M. Minarik ... [et al.]
  In: Detský lekár. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 20
 106. AFH Sledovanie vybraných molekulárno-biologických zmien pri vybraných typoch mozgových nádorov / R. Richterová...[et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 17
 107. AFH Iatrogénna durotómia počas chirurgickej liečby degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice s pacientov nad 60 rokov - incidencia a rizikové faktory / Pavol Snopko ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 47-47
 108. AFH Sekundárne krvácanie do mozgového kmeňa nemusí byť známkou nepriaznivej prognózy / Martin Hanko ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 47-48
 109. AFH Dekompresívna kraniektómia u pacientov po úraze mozgu - účinnosť a limitujúce faktory / Martin Hanko, Romana Richterová, Branislav Kolarovszki
  In: Neurológia. - Roč. 14, č. S1 (2019), s. 48-48
 110. AFH Profilovanie expresie génov zodpovedných za rozvoj nádorového procesu gliálnych buniek / Zuzana Majerčíková ... [et al.]
  In: Dni molekulovej patológie. - ISBN 978-80-89858-16-3. - Bratislava : Solen, 2019. - S. 55-56
 111. AFH Brindleyho technika sakrálnej deaferentácie a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 8, suppl. (2012), s. 25
 112. AFH Epidemiológia vertebrogénnych ochorení z pohľadu neurochirurga / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: 18. Stredoslovenské lekárske dni. - Martin : JLF UK, 2002. - S. 17
 113. AFH Sledovanie intrakraniálnej dynamiky u novorodencov s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie. Klinické aplikácie / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 3, č. 2 (2004), s. 20
 114. BCI Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu / B. Kolarovszki
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 115. BDF Biomechanika a monitoring vnútrolebkovej dynamiky u novorodencov a detí s hydrocefalom / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Praktická medicína. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 16-18
 116. BDF Cievny prstenec (klinický obraz, diagnostika, liečba a prognóza) / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 160-163
 117. BDF Hypotrofický novorodenec. 2. časť / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, č. 6 (2008), s. 334-337
 118. BDF Hypotrofický novorodenec. 1. časť / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 2, č. 1 (2007), s. 10-13
 119. BDF Dysfágia po prednej krčnej diskektómii / R. Opšenák ... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 92-95
 120. BDF Primárne poruchy imunity v detskom veku 9. časť : Samozápalové (autoinflamačné) ochorenia / M. Jeseňák... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 6, č. 3 (2011), s. 117-126
 121. BDF Hypotrofický novorodenec. 3. časť / H. Kolarovszká ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 25-28
 122. BDF Detský hydrocefalus / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Neurológia. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 13-17
 123. BDF Kontinenčné poruchy po poranení miechy / J. De Riggo... [et al.]
  In: Úrazová a intenzívna medicína. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 38-40
 124. BDM Infekčné komplikácie súvisiace s operačnou liečbou degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice / Pavol Snopko ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 97, č. 12 (2018), s. 539-545
 125. BDN Oxidačný stres v neonatológii / H. Kolarovszká, B. Kolarovszki
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 10 (2014), s. 404-407
 126. BED Cievny prstenec - zriedkavá VVCH srdca / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Kardiológia pre pediatriu 1. - ISBN 978-80-223-2438-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 15-21
 127. BED Kaudálne defekty neurálnej trubice u novorodencov a ich chirurgická liečba / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 51-55
 128. BED Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v sledovaní hydrocefalu u novorodencov / B. Kolarovszki ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 56-59
 129. BED Prehľad najčastejších molekulárno biologických a imunohistochemických markerov vybraných mozgových nádorov / R. Richterová... [et al.]
  In: Molekulová biológia vybraných nádorových ochorení a nové trendy pri ich diagnostike a liečbe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-08-0. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta Ústav lekárskej biológie, 2011. - S. 54-58 [CD-ROM]
 130. BED Vývoj a trendy automatickej identifikácie v zdravotníctve / P. Kolarovszki, B. Kolarovszki
  In: Day of New Technologies-DoNT 2011. - ISBN 978-80-554-0455-4. - Žilina : Edis, 2011. - S. 170-178
 131. BEE Head and neck tumour embolization / Kamil Zeleňák ... [et al.]
  In: Chapters of Interventional Neuroradiology. - ISBN 978-963-226-694-7. - Budapešť : Medicina Publishing House, 2019. - S. 185-211 [1,5 AH]
 132. BEF Nové strategické prístupy v liečbe glioblastómu / Zuzana Majerčíková ... [et al.]
  In: Z laboratória do klinickej praxe II : molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie. - ISBN 978-80-8187-054-5. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 43-51
 133. BFA The use of individualized cervical intervertebral disc replacements produced by the method of 3-D technology in the operative treatment of degenerative cervical spine disease - our first experience / Branislav Kolarovszki ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirugické dny s doprovodnou výstavou zdravotnícke techniky a farmacie. - Praha : Aeskulap academie, 2018. - S. 3-3
 134. BFA Využitie titánových kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rekonštrukcii lebky po úrazoch hlavy - prvotné skúsenosti / B. Kolarovazki ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie , 2016. - S. 6
 135. BFA Využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v rámci indikácie drenážneho výkonu u novorodencov s hydrocefalom / Branislav Kolarovszki ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurugické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie : sborník abstrakt. - Praha : Aeskulap academie, 2017. - S. 8-8
 136. BFA Zanorenie ukotvenej klietky po prednej krčnej disektómii / René Opšenák ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirugické dny s doprovodnou výstavou zdravotnícke techniky a farmacie. - Praha : Aeskulap academie, 2018. - S. 4-4
 137. BFA MR spectroscopy in brain tumors: preliminary results / R. Richterová... [et al.]
  In: NEURONUS 2013. - Krakow : Jagiellonian University, 2013. - S. 76
 138. BFA Neobvyklá expanzia v sakrálnom segmente (kazuistika) / R. Opšenák... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie, 2015. - S. 17
 139. BFA Hodnotenie rizikových faktorov v indikácii endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. - Brno : Neurochirurgická klinika LF MU, 2013. - S. 11
 140. BFA Chronický subdurálny hematóm / R. Opšenák ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurgické dny. - Praha : Aesculap Akademie , 2016. - S. 7
 141. BFA Postihnutie krčnej chrbtice pri reumatoidnej artritíde / René Opšenák ... [et al.]
  In: Brněnské neurochirurugické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie : sborník abstrakt. - Praha : Aeskulap academie, 2017. - S. 13-13
 142. BFB Progresívny antenatálny hydrocefalus - kazuistika / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S. 22-23
 143. BFB 12-ročné skúsenosti s využitím transkraniálnej dopplerovskej sonografie u novorodenca s hydrocefalom / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: 60. Kongres slovenských a českých chirurgov : Detská chirurgia včera a dnes. - Bratislava : SLS, 2014. - S.29
 144. BFB Respiračné zlyhanie u 5 mesačného chlapca s kongenitálnym laryngeálnym stridorom / P. Ďurdík ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 3, S2 (2008), s. S70
 145. BFB Topenie, utopenie v detskom veku / M. Hanula ... [et al.]
  In: Záchrana Nitra. - Nitra : [s.n.], 2006. - S. 21
 146. BFB Endoskopická liečba purulentnej ventrikulitídy po operácii meningokély u novorodenca. Kazuistika / J. Šutovský ... [et al.]
  In: Aktuality v neonatológii. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2004. - S. 63
 147. BFB Syndróm multiorgánovej dysfunkcie u detí / B. Kolarovszki, H. Abrmanová ; školiteľ M. Minarik
  In: 22. Študentská vedecká konferencia JLF UK. - Martin : JLF UK, 2001. - S. 14
 148. BFB Manažment spontánneho subarachnoidálneho krvácania z pohľadu neurochirurga / B. Kolarovszki... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 14
 149. BFB Strelné poranenie hlavy - kazuistika / K. Srnková... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 15-16
 150. BFB Metastázy chrbtice / R. Opšenák... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 17-18
 151. BFB Sakrálna deaferentácia a neurostimulácie predných sakrálnych miechových koreňov u pacienta po transverzálnej lézii miechy / M. Benčo... [et al.]
  In: Neurológia pre prax. - Roč. 13, S1 (2012), s. 45
 152. BFB Role of radiographic predictive factors in prognosis of patients after traumatic brain injury / Martin Hanko, Branislav Kolarovszki
  In: 37. student scientific conference [elektronický dokument]. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2016. - S. 22-22 [online]
 153. BFB Assessment of intracranial traumatic changes in patients with craniocerebral injury / Martin Hanko, Branislav Kolarovszki
  In: 36. student scietific conference [elektronický dokument] : program and abstracts. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015. - S. 19-19 [online]
 154. DAI Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v hodnotení intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu / B. Kolarovszki
  Martin : [s.n.], 2013
 155. DAI Hodnotenie mozgovej cirkulácie u novorodencov a dojčiat s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie / B. Kolarovszki ; školiteľ M. Gajdoš
  Martin : [s.n.], 2007
 156. EDJ Postavenie študentskej vedeckej a odbornej činnosti v štúdiu ošetrovateľstva na JLF UK v Martine / J. Mokrý ... [et al.]
  In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88866-24-3. - Martin : JLF UK, 2003. - S. 270-278 [CD-ROM]
 157. GII Prienik medzi medicínskym a strojárskym pohľadom / Branislav Kolarovszki
  In: Pamätnici o nemocnici : 130 rokov nemocnice v Martine. - ISBN 978-80-570-0389-2. - Martin : Univerzitná nemocnica Martin, 2018. - S. 178-179