Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Právne predpisy

  • 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vnútorný predpis UK č. 14/2010 Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní