Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku

Ing. Bohuslav Hvizdák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 112
41112

Ing. Andrea Káčerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 398
41398

Viera Kaššayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 301
41301

Ing. Igor Kovačka

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát investičnej výstavby
stavebný inžinier investičný
41111
432633111

Darina Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát pre verejné obstrávanie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 427
41427

Ing. Jana Pedanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Odd. pre verejné obstarávanie a inv.výst, Referát pre verejné obstrávanie
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
41204
043/2633204
[1]