Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku

Ing. Bohuslav Hvizdák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre verejné obstarávanie a investičnú výstavbu
referent pre verejné obstarávanie
Telefón
043/2633 112
VoIP
41112

Ing. Andrea Káčerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 398
VoIP
41398

Viera Kaššayová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 301
VoIP
41301

Ing. Igor Kovačka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát investičnej výstavby
stavebný inžinier investičný
Telefón
432633111
VoIP
41111

Darina Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre verejné obstrávanie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 427
VoIP
41427

Erika Malíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 301
VoIP
41 301
Miestnosť
143

Ing. Jana Pedanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre verejné obstrávanie
referent pre verejné obstarávanie
Telefón
043/2633 204
VoIP
41204
Poznámka
043/2633204

Anna Potočová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 398
VoIP
41 398
Miestnosť
143