Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku

Ing. Bohuslav Hvizdák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre verejné obstarávanie a investičnú výstavbu
referent pre verejné obstarávanie
Telefón
043/2633 112
VoIP
41112

Ing. Andrea Káčerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku

Ing. Igor Kovačka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát investičnej výstavby
stavebný inžinier investičný
Telefón
432633111
VoIP
41111

Darina Kováčová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre verejné obstrávanie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 427
VoIP
41427

Erika Malíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 301
VoIP
41 301
Miestnosť
143

Ing. Jana Pedanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre verejné obstrávanie
referent pre verejné obstarávanie
Telefón
043/2633 204
VoIP
41204
Poznámka
043/2633204

Anna Potočová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
Telefón
043/2633 398
VoIP
41 398
Miestnosť
143