Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študuj na JLF UK

Sme na Facebooku  Sme na Instagrame  Sme na Twitteri     Sme na Youtube     

 


 

Študuj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine


Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na študijné programy 1. stupňa alebo spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijatia schvaľuje  Akademický senát JLF UK. 

Podmienkou prijatia na študijné programy 2. stupňa je absolvovanie  študijného programu 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov a splnenie ďalších podmienok schválených Akademickým senátom JLF UK.

  • Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete  >> TU <<
  • Zoznam študijných programov nájdete >> TU <<

Štúdium v anglickom jazyku

Štúdium v anglickom jazyku otvára dvere ďalším možnostiam a výzvam za hranicami Slovenska.  

  • Podrobné informácie k prijímaciemu konaniu nájdete  >> TU <<


Moderné vzdelávanie študentov zubného lekárstva v Martine


Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte z pohľadu študentov