Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav patologickej fyziológie (ÚPF)

Kontakt

adresa:

Malá Hora 4C, 036 01 Martin

vedúci:

 

Prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.

e-mail:

renata.pecova@uniba.sk

telefón:

+421 (0)43 2633 622

sekretariát:

Ing. Alena Hulejová        

e-mail:

 alena.hulejova@uniba.sk

 

 

telefón:

 +421 (0)43 2633 606