Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav patologickej fyziológie (ÚPF)

Kontakt

adresa:

Malá Hora 4C, 036 01 Martin

vedúci:

 

Prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

e-mail:

milos.tatar@uniba.sk

telefón:

+421 (0)43 2633 601

sekretariát:

Marta Ilovská        

e-mail:

 marta.ilovska@uniba.sk

 

 patfjfmed.uniba.sk

telefón:

 +421 (0)43 2633 606