Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Teddy bear hospital

Aktivity klubu sú zamerané na návštevy detí v materských škôlkach, kde sa študenti s deťmi hrajú na lekárov, pričom pacientmi sú plyšové medvedíky. Študenti imitujú deťom rôzne situácie ako na reálnych oddeleniach v rámci nemocníc, ilustrujú rôzne vyšetrovacie a liečebné postupy. Cieľom aktivít je zníženie až eliminácia pocitu strachu z bieleho plášťa a lekárov.