Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Srdcom mladí

Činnosť klubu je orientovaná na vyššie vekové kategórie a obyvateľov domova dôchodcov. Študenti JLF UK - členovia klubu navštevujú domov dôchodcov v Martine a spolu s hudobným sprievodom pripravujú rôzne tematické aktivity, v rámci ktorých diskutujú s dôchodcami, počúvajú ich názory a súčasne im prinášajú množstvo nových informácii.