Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Prvej pomoci

Aktivity klubu sú zamerané na edukáciu žiakov základných a stredných škôl v oblasti poskytovania prvej pomoci a zvládania krízových situácií na mieste nešťastia.

Súčasťou projektu je aj príprava na súťaže prvej pomoci. Pre  študentov JLF UK v Martine, klub každý týždeň organizuje a zabezpečuje nácviky poskytovania prvej pomoci, kde okrem iného môžu pravidelne trénovať zručnosti v poskytovaní kardio–pulmo–cerebrálnej resuscitácie.