Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Kvapka krvi

Klub dvakrát ročne organizuje mobilný odber krvi v priestoroch Veľkého klubu Vysokoškolského internátu na ul. Novomeského 7.

Študenti sa do tejto akcie zapájajú priamo, ako darcovia krvi alebo pomáhajú pri organizácii a zabezpečovaní odberov.

V r. 2016 darovalo krv 52 študentov JLF UK.