Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Healthy future

 

Činnosť klubu je zameraná na vzdelávanie žiakov stredných škôl o zdravej výžive, jej prínosoch pre správne fungovanie jednotlivých orgánov a ľudského organizmu ako celku.

V druhej polovici r. 2016 klub rozšíril svoju činnosť o prednášky zamerané na prevenciu civilizačných ochorení, predovšetkým diabetes mellitus, ochorení kardio-vaskulárneho systému a rizikové faktory spojené s týmito ochoreniami.