Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Good smile company

Klub bol vytvorený študentmi zubného lekárstva, ako najnovší projekt v rámci Klubu verejného zdravia. Cieľom tohto projektu je vzdelávanie detí v predškolskom veku o správnej dentálnej hygiene. Na modeli chrupu si škôlkari môžu hravou formou vyskúšať správne čistenie zúbkov.