Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klub Detskej nádeje

Aktivity klubu sú zamerané na návštevy detí, hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici Martin. Členovia klubu pripravujú pre deti rôzne aktivity a hry, organizujú Mikulášsku návštevu nemocnice, spojenú so zbierkou hračiek, ktoré sú následne darované hospitalizovaným deťom.