Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie aktivity

V rámci Univerzity tretieho veku pri JLF UK, sa študenti podieľajú na zabezpečení a organizácii počítačového kurzu, zameraného na individuálne a postupné zvládanie obsluhy počítačov, založenie e-mailovej schránky, písanie e-mailov, vytváranie a editáciu textov, online vyhľadávanie informácií o aktuálnom dianí doma i vo svete a ďalšie počítačové zručnosti.

 

Medzi ďalšie úspešné aktivity MKM patrí celoslovenské súťažné podujatie MEDgames, ktorého 3. ročník sa uskutočnil v roku 2016.  Cieľom súťaže 3-členných tímov súťažiacich v 20  disciplínach zahŕňajúcich rôzne oblasti medicíny je skĺbenie teoretických vedomostí, praktických zručností a schopností tímovej spolupráce. V každej disciplíne je z radov pedagógov prítomný kompetentný rozhodca, ktorý podľa vopred vypracovaných hodnotiacich hárkov dozerá na správnosť a rýchlosť realizácie ním zadanej úlohy. Vzhľadom ku komplexnosti disciplín, je odporúčaná účasť tímov zložených zo starších študentov (min. 4. a vyššie ročníky).

Odkaz na fotogalériu: https://www.facebook.com/pg/MKM-Martinsk%C3%BD-Klub-Medikov-168265806526274/photos/?tab=album&album_id=1362769370409239

 

Odkaz do fotogalérie JLF: https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/kniznica/audiovizualne-stredisko/obrazova-galeria-jlf-uk-v-martine/archiv/2016/

 

Dňa 9.5.2017 Študentská časť AS JLF UK v Martine v spolupráci s MKM a nadáciou Kvapka nádeje zorganizovali kampaň – DOBRÁK OD KOSTI, ktorá sa uskutočnila vo Veľkom klube VI JLF na Novomeského 7. Celkovo sa na udalosti zúčastnilo cca 60 ľudí, študentov ale aj zo širokej verejnosti a darovali svoju vzorku slín, čím sa zaradili do Národného registra darcov kostnej drene SR.

https://www.facebook.com/events/1162461593881086/?active_tab=discussion