Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

AntiTobacco klub

Projekt je zameraný na edukáciu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl o škodlivých účinkoch fajčenia na organizmus.

V rámci projektu sú tiež organizované akcie v obchodných centrách pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (SMOKE FREE DAY), kde členovia klubu poskytujú širokej verejnosti informácie a diskutujú o dopade aktívneho i pasívneho fajčenia na ľudský organizmus.