Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Viera Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Ing. Bc. Zuzana Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Sekretariát dekana
sekretárka
043/2633 309
41309

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Radka Bužgová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Odborný asistent

MUDr. Michal Cibulka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 660
3.96
41660
Prvá Predchádzajúca ... 7 8 [9] 10 11 ... Nasledujúca Posledná