Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Adrian Konček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405
41405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Zuzana Koniarová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Katarína Konkoľová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Eva Konôpková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

MUDr. Peter Koppal

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

Ing. Kristína Koppová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 201
41201
Prvá Predchádzajúca ... 36 37 [38] 39 40 ... Nasledujúca Posledná