Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41651
5.27

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
3.28
41473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636
41636
41647

Adrian Konček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405
41405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Zuzana Koniarová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Eva Konôpková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 38 ... Nasledujúca Posledná