Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Bc. Alena Holotíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 651
41651

MUDr. Simona Horná

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dARES/x

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Miloš Hrabovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330
41330

MUDr. Bibiana Hroboňová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Stanislav Hronček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 727
41727

Monika Hrončová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 23 24 [25] 26 27 ... Nasledujúca Posledná