Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie

docent vysokej školy

043/4203324