Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Petra Parvanovová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK

5.dLKFB

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie

asistent vysokej školy