Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

043/2633 439
41439, 41408