Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

043/2633 429
41429
41477, 41478