Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Lívia Jamrišková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4220 261
043/4203811, 043/4203805

Ivona Jančáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485

Iveta Jandušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532
41714
043/4203282

MUDr. Martina Jandzíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy
043/4131 895
41738
41762,043/4203350

MUDr. Ján Janík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Leonard Janík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491
41491
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
Docent
043/2633 779
0908 902 998
41779
janik.mato@gmail.com

Bibiána Janíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105
41105
Dekanát, Oddelenie prevádzky - autodoprava č.144
Prvá Predchádzajúca ... 29 30 [31] 32 33 ... Nasledujúca Posledná