Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Miloš Hrabovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
webmaster fakulty
043/2633 330
41330

Mgr. Monika Hrbková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dOSE/x

Monika Hrončová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
docent vysokej školy

Mária Hrúzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ľuboš Hudák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
2.dLKFB

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
41616
043/26333604, 41604

Ing. Alena Hulejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205
41205
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná