Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Vladimír Podušel

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
6.dVN/x

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41643
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Marcela Polerecká

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
chyžná

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 444
41444

Margaréta Portelekyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ingrid Prachárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=uvzd

MUDr. Martin Pribula

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 60 61 [62] 63 64 ... Nasledujúca Posledná