Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Bc. Tereza Pavlišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 226
41226

Natália Pažitná

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

MUDr. Juraj Péč

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
3.dVN/x

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
41742
043/4203484

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440
41440

MUDr. Martin Jozef Péč

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

MUDr. Martin Jozef Péč

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622
41622
41099, 41121

Ing. Jana Pedanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
41204
043/2633204
Prvá Predchádzajúca ... 57 58 [59] 60 61 ... Nasledujúca Posledná