Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Janka Uhlárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
Sekretárka, sekretár
043/2633 721
043/4203 587
41721
Ortopedická klinika - SAR 3/0
tel., fax: 043/4133692

Peter Uhrín

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 103
41103
41432, 043/2633432

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41617

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Antónia Urbanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
41416

Jaroslav Vajda

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

Andrea Vaňochová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658
Prvá Predchádzajúca ... 85 86 [87] 88 89 ... Nasledujúca Posledná