Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 407
41415
41407

Mgr. Katarína Bačé

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210
41210

MDDr. Martin Bačinský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
5.dZLE/x

MDDr. Martin Bačinský

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Jana Bajaj

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dVN

Jozef Baláž

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
41516

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy
043/2633 498
41498

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418
41418
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná