Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573
41707
043/4203416,043/4203266

Inna Chaun

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 878
4.66
41878

Alena Chmúrna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320

Viola Chmúrna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
41314

Mgr. Oľga Chodelková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dLKFB

MUDr. Frederika Chovancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
1.dPD

Lenka Chrásteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
41130

MUDr. Martin Chrastina, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná