Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Mária Zibolenová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

PharmDr. Nela Žideková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA, MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 92 93 [94] 95 Nasledujúca Posledná