Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Peter Zahorjan

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
7.dCH/x

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435

Tomáš Zaťko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 644
41644

Iryna Zavhorodnia

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 718
043/4203 733
41718

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 734
41734

PhDr. Mária Zibolenová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 90 91 [92] 93 Nasledujúca Posledná