Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Martin Piroh

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia

MDDr. Kristína Pitáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Peter Pleško

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
043/2633 502
15
41502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635
41635
41205

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635
41635
41205

MUDr. Lenka Plicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
2.dLKFB/x
Prvá Predchádzajúca ... 59 60 [61] 62 63 ... Nasledujúca Posledná