Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41473

Mgr. Veronika Mikušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 521, 043/2633 509
41521, 41509

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 716
41716

Elena Mikušová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
sekretárka, sekretár
043/4203 419
043/4203936

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Docent vysokšej školy

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 431
41702

MUDr. Miloslav Mišánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
2.dCH

MUDr. Miloslav Mišánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
2.16
41475
Prvá Predchádzajúca ... 55 56 [57] 58 59 ... Nasledujúca Posledná