Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

RNDr. Ing. Ivana Baranová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 646
41646

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41495
Kompetenčné centrum 3.19

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519
41519

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609
41609
Altternatívny e-mail: tibor.baska@gmail.com

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421
41421

Mgr. Dagmar Batková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná