Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
odborný asistent,vysokoškolský
043/4132 532
41732
043/2633732,043/4203282

MUDr. Nikola Halačová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

MUDr. Nikola Halačová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MDDr. Andrej Ivan Halaša

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 439
41439, 41114
41904, 41482

MUDr. Tatiana Haličková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

MUDr. Ľuboš Hamada

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Marek Hampel

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár
Prvá Predchádzajúca ... 20 21 [22] 23 24 ... Nasledujúca Posledná