Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Michal Machaj

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 321
41321

MUDr. Alžbeta Majtanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dPD

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Frederika Malá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357

MUDr. Marek Malík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent
Prvá Predchádzajúca ... 48 49 [50] 51 52 ... Nasledujúca Posledná