Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Lukáš Urban, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
41416

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

PhDr. Alena Várady

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE/x

MUDr. Juraj Várady

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Martin Vatecha

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dNPF/x

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476
215
41476
Prvá Predchádzajúca ... 77 78 [79] 80 81 ... Nasledujúca Posledná