Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Emília Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638
41810

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Eva Štermenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223
41223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Štifilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Ing. Zuzana Štofková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 448
3.20
41448
Prvá Predchádzajúca ... 83 84 [85] 86 87 ... Nasledujúca Posledná