Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Ivana Švrková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Riaditeľka AKAS JLF UK
043/2633 505
0905 752 062
124
41505
Vzdelanie: Bc.:FPV UMB B. Bystrica, odbor: Aplikovaná informatika Mgr.:FMaKD ZU Žilina, odbor: Mediamatika a kulturne dedičstvo Na JLF UK pracuje od roku 2003

MUDr. Radovan Takáč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dCH/x

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 593
41593

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470
41470
41489, 41490, 41479

Soňa Timková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634
41634

MUDr. Roman Tlacháč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Katarína Tobiášová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41463
41433
Prvá Predchádzajúca ... 83 84 [85] 86 87 ... Nasledujúca Posledná