Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Pavol Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

Janka Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
41117

Mária Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Daniela Šarkanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 228
41228

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 489
3.13 KC
41489

Tereza Ščurová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Katharina Maria Šebáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Dagmar Šebová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 317
41317

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403
41403
Prvá Predchádzajúca ... 80 81 [82] 83 84 ... Nasledujúca Posledná